Chcesz wiedzieć, w jaki sposób koronawirus wpłynął na kwestię wynajmu mieszkań? Czy można teraz rozwiązać albo przedłużyć umowę? Znamy odpowiedź! Sprawdź sam!

Pandemia koronawirusa odbiła się niemal na każdej gałęzi gospodarki. W jaki jednak sposób wpłynęła ona na rynek nieruchomości? Czy w związku z zaistniałą sytuacją właścicielemieszkań przeznaczonychna wynajem mogą rozwiązać umowę z lokatorem? W jaki sposób można ją przedłużyć, nie łamiąc zasad społecznej izolacji? Jeśli nurtują Cię takie właśnie pytania, zapraszamy do lektury!

Wypowiedzenie umowy przez właściciela

W nowej rzeczywistości, w jakiej postawiła nas pandemia, kwestia rozwiązywania umów uległa zasadniczym zmianom. Wszystkiemu winne są przepisy wprowadzonej w marcu specustawy, których głównym celem jest ochrona lokatorów przed bezdomnością. W myśl nowych uregulowań prawnych, będąc właścicielem mieszkania do wynajęcia, nie możesz rozwiązać umowy aż do końca czerwca. Co więcej, nawet jeśli dokonałeś tego przed wejściem w życie specustawy, wypowiedzenie jest nieważne, jeśli lokator Twojego mieszkaniazłoży oświadczenie woli o przedłużeniu kontraktu. Musi to jednak uczynić nie później niż w ostatnim dniu jego obowiązywania. Na szczęście ustawodawca przewidział pewne wyjątki od powyższych reguł. Należą do nich sytuacje, w których najemca:

  • wyrządził szkody w mieszkaniu, podnajął je lub używał go niezgodnie z umową,
  • zwlekał z zapłatą czynszu lub innych opłat przez co najmniej jeden okres rozliczeniowy,
  • ma tytuł prawny do innego lokum (pod warunkiem, że znajduje się ono w tej samej lub pobliskiej miejscowości i spełnia warunki lokalu mieszkalnego). Ten punkt nie obowiązuje, jeśli najemca z przyczyn od niego niezależnych nie może korzystać ze swojej nieruchomości.

Odstąpienie od umowy przez lokatora

Sytuacja osób, które wynajmująTwoje mieszkanie, zależy od rodzaju umowy, jaką podpisaliście. Jeżeli została ona zawarta na czas nieokreślony, najemca może ją rozwiązać z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w jej treści. W przypadku braku takich zapisów obowiązują uregulowania kodeksu cywilnego. Jeśli natomiast umowa wynajmu mieszkania została zawarta na czas określony, lokator nie może od niej odstąpić przed terminem, chyba że treść dokumentu przewiduje inaczej.

Wynajmujący może też rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, czyli bez okresu wypowiedzenia, ale jest to możliwe jedynie w przypadku, gdy mieszkanie:

  • ma wady, które uniemożliwiają korzystanie z niego,
  • przebywanie w nim zagraża zdrowiu najemcy. Sam stan zagrożenia epidemicznego nie jest dostatecznym powodem do złożenia wypowiedzenia, ale sytuacja, w której jeden z domowników został poddany kwarantannie – już tak.
>

Ta strona używa cookies. Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz naszą politykę cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close